TECNOLOGIA I SECTORS

TECNOLOGÍA Y SECTORES

INVITEK li ofereix solucions per a Enginyeria, Recerca i Desenvolupament amb l'última generació de
Tecnologies en Informàtica industrial i Comunicacions.

SOLUCIONS PER MERCATS VERTICALS

INVITEK desenvolupa solucions per a Investigació, Desenvolupament i Innovació efectuándolas amb l'última generació de Tecnologies d'Informàtica industrial i de Comunicacions.
Share by: